Uppsagt distributörsavtal PHD

Becker Vakuumteknik AB har valt att renodla sin verksamhet och i fortsättningen fokusera på vårt program av vakuumpumpar och kompressorer samt service och eftermarknad för dessa.

Detta innebär att Becker Vakuumteknik sagt upp distributörsavtalet med PHD Europé GmbH.

Frenna AB, 556727-5005, är utsedd till ny svensk distributör och kommer ta över ansvaret för försäljningen av PHDs produkter i Sverige.

 

Becker Vakuumteknik, PDH samt Frenna AB kommer att arbeta tillsammans för att säkerhetsställa att denna distributörsändring sker så smidigt som möjligt för alla kunder.

Vi på Becker Vakuumteknik vill passa på att tacka alla PHD-kunder för ett gott samarbete under dessa år, vi kommer att leverera och fakturera alla de inneliggande kundorder som finns men fr.o.m 2018-10-01 kommer alla NYA förfrågningar och order att vidarebefordras till Frenna AB.

 

 

Frenna AB

Garnisonsgatan 18A

254 66 Helsingborg

Org; nr; 556427-5005

Telefon; 042-25 34 00

E-post; info@frenna.se

Web; www.frenna.se

Kontaktperson;

Håkan Hedström

Tel; 042-25 34 15

E-post; Hakan.hedstrom@frenna.se